DS Vojan Desná – něco z historie

První zmínku o vzniku ochotnického spolku v Desné nacházíme v historických pramenech z roku 1874. Jaké hry a kde se představení konala, není bohužel známo. Čas plynul, měnily se politické poměry, Češi a Slováci se dočkali vlastní republiky, pak se pro změnu dočkali Němci obsazení tohoto území Hitlerem. Bohudíky, přišel rok 1945, válka skončila, lidé si oddychli. Přestože v té době bylo českých obyvatel žalostně málo, v nastalé euforii se rozhodli založit divadelní spolek a nastudovat hru. Duší všeho toho dění byl Josef Lukeš, zakladatel, herec, režisér… Již na podzim oznamovaly plakáty v Desné a okolí, že: „Na vědomost se dává, že dne 7. listopadu 1945 ve 20 hod. v hotelu Sklář v Dolním Polubném zahraje český ochotnický spolek VOJAN veseloherní frašku Kamila Nováka KONTROLOR ZAJÍČEK v režii Josefa Lukeše.“ Byla to veliká událost pro celé Tanvaldsko, slyšet z jeviště českou řeč.

Divadelní spolek VOJAN byl založen 1. října 1945 při tělovýchovné jednotě Sokol v Dolním Polubném. Ačkoliv podmínky pro ochotnickou činnost nebyly vždy růžové, byli ochotníci v celé historii našeho spolku, až do dnešních dnů, nejpilnější, protože v letech 1947 a 1948 nastudovali a uvedli po čtyřech představeních ročně.

Rok 1948 samozřejmě zasáhl i do činnosti našeho spolku, proto nemůžeme toto období opomenout. 13. dubna 1948 se ruší název „Divadelní spolek Vojan při tělovýchovné jednotě v Dolním Polubném“. Od tohoto data se stává součástí Závodního klubu Jabloneckých skláren, jméno Vojan si však i nadále ponechává. Tím odpadlo hodně finančních nesnází, neboť podniková dotace kryla výdaje na kulisy, knihy, půjčovné za divadelní kostýmy a další. Neméně důležité bylo i to, že prostory šaten a sálu byly přednostně k dispozici divadelnímu kroužku. Však to také náležitě zúročil! Jen namátkou si můžeme připomenout některé úspěšné hry, jako veselohra od neznámého autora „Zlatý liják“, drama J. Hory „Bártova pomsta“ nebo hru F. Kožika „Přátelství“. Zde se poprvé objevil Adolf Šanda, který se stalo na plných dvanáct let režisérem. Pod jeho vedením hodnota uváděných her značně stoupla, neboť odmítal laciné a bezvýznamné= autory a hry. Vyžadoval od herců nejlepší výkony a také je z nich dokázal vydolovat. Za dobu jeho působení se zde hrávaly hry autorů jako: Moliere, Goldoni, Gogol, Mahen, Drda…

Začátkem šedesátých let začala přestavba celého objektu Sklář. Vše se upravovalo, vše zkrásnělo. Pro ochotnické následovníky však vznikla nenahraditelná škoda v tom, že byl zničen či rozkraden veškerý materiálový fundus na jevišti i v šatnách.

Zpočátku nebyl nikdo, kdo by byl ochoten zahájit činnost spolku, až v roce 1972 nastoupil do Jabloneckých skláren JUDr. V. Ráliš. Po po více jak desetileté pauze, způsobené přestavbou budovy, obnovil činnost souboru JUDr. Vlastimír Ráliš /hry pro dospělé/, Štefan Pustai /hry pro dospělé a pohádky/, dále ing.Vladimír Švitorka a Vlaďka Slavíková-Koďousková. Pod vedením V. Ráliše mohli diváci vidět např. hru od slovenského autora Igora Rusňáka „Lišky, dobrou noc“, veselohru italského autora Aldo de Benedetti „Jelen v laguně“, či drama B. Brechta „Pušky paní Carrerové“

Soubor hrál i mimo obec - Velké Hamry, Hamrska, Tanvald, Josefův Důl, Rychnov u Jablonce n. N., Jablonec n. N., Železný Brod, Nová Ves n. N., Zásada, Frýdlant v Čechách, Medzilaborce /Slovensko/, Vysoké n. J.

Jako další nezapomenutelný režisér se zapsal Štefan Pustai, pod jehož vedením soubor nastudoval např. hru Sůva, Jelen v laguně, Silvestr, Třináct vůní nebo pro dětské diváky Líná strašidla, Hloupý Honza, Jak rozesmát princeznu, Ženich pro čertici a další.

V roce 2004 po několikaletém odmlčení se zasloužil o oživení souboru a to hrou složenou z několika monologů a jednoho dialogu. Tato hra od Aldo Nikolaje (původní název Šestkrát do černého) byla natolik úspěšná, že s ní soubor postoupil až do národního kola na Krakonošův divadelní podzim.

Soubor se také podílel na vzniku oblastní přehlídky her pro děti „O Desenského medvěda“. V roce 1977, po úspěšné pohádce Vladimíra Čorta „Líná strašidla“, byl spolek spoluzakladatelem okresní divadelní přehlídky DESENSKÝ MEDVĚD - Dospělí hrají dětem. Festival se později změnil z původního zaměření „dospělí hrají dětem“ na nynější podobu „děti hrají dětem“. Když Vojan slavil své šedesáté narozeniny, mezi gratulanty byli již nejmenší herečtí nástupci ze souboru Strčprstskrzkrk, pod vedením Vlaďky Slavíkové, nyní Koďouskové, který k Vojanu již neodmyslitelně patří. Malí herci svůj mateřský soubor vzorně reprezentují. Vždyť jen hlavní ceny (ohromného medvěda) z Desenské přehlídky mají hned tři!

Od 2008 generační obměna, soubor hraje pod názvem Vojan - Mladá haluz, vedoucí a režie Vlaďka Koďousková (Slavíková).

2008 – Zdeněk Podskalský: Žena v trysku století, účast na krajské div. přehlídce v Josefově Dole,
2011 – Wiliam Shakespeare: PUKO-VINY (Sen noci svatojánské), obě režie Vlaďka Koďousková.
2012 – S čerty nejsou žerty, pohádka na motivy Boženy Němcové, dle filmového scénáře Hynka Bočana a Jiřího Justa. Režie a kostýmy Vl. Koďousková, hudba Petr Tomeš, scéna Ladislav Koďousek a ostatní.
2013 - Hynek Bočan, Jiří Just: S ČERTY NEJSOU ŽERTY. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro.

Zubatá story premiéra 31.1.2015
Užasná svatba premiéra 27.2.2016