Haluz ve Vysokém s odvahou a grácií

Divadelní spolek Vojan Desná – Mladá haluz má aktuálně na repertoáru dvě hry, pohádku a drama. Obě inscenace byly v programu letošního 54. Krakonošova divadelního podzimu ve Vysokém nad Jizerou. Národní přehlídka venkovských ochotnických souborů se konala ve dnech 6. až 14. října 2023. Pohádka Sněhová královna otevírala čtvrtý hrací den, uvedená byla v pondělí dopoledne. Do hlediště usedlo dětské publikum. Dlouhým potleskem ocenilo příběh Kaje a Gerdy, kterým se do života připletly nástrahy Sněhové královny, skřetů, květinářky a loupežníků. Pohádka, coby host přehlídky, byla velmi kladně přijatá i přítomnými seminaristy a odborníky z řad herců, režisérů i dramaturgů. Společný výkon na scéně neohrozilo ani několik nutných hereckých záskoků.

Drama Kyanid o páté se do soutěžní části Krakonošova divadelního podzimu dostalo nominací z letošního květnového Josefodolského divadelního jara. Příběh o osudovém setkání dvou žen byl na programu v úterý 10. října v odpoledních hodinách. Herecké výkony obou hereček, Vlaďky Koďouskové a Ivy Halamové, patřily právem na prkna národní přehlídky. Návštěvníci přehlídky ve Vysokém vědí, že s divadlem je spojeno několik ceremoniálů. Mladou haluz přijala na městském úřadu starostka města, před budovou divadla sám pán hor Krakonoš spolu s muzikanty a mažoretkami. Rozbor lektorského sboru probíhá vždy druhý den dopoledne, následuje loučení s předáváním dárků, s převyprávěnou poudačkou a písničkami. Soubor si pak musí dle legendy třikrát oběhnout kostel, aby se do Vysokého zase vrátil.

DS Vojan Desná – Mladá haluz se do 54. KDP zapsala ještě jednou. V pondělí odpoledne na sebe převzala hostitelskou úlohu a v kulturním domě Sklář vítala důležitou delegaci. Zástupci souboru i desenský starosta Jaroslav Kořínek připravili program tajného výletu. Toho se každoročně účastní lektorský sbor, přehlídkový přípravný výbor i návštěva z ministerstva kultury. Hosté si prohlédli zrekonstruované prostory kulturního domu Sklář i Riedlovu hrobku.

Ze závěrečného hodnocení si Mladá haluz odnesla cenu za dramaturgickou volbu hry a Vlaďka Koďousková čestné uznání za roli Zofie.