(Ne)divadelní akce

Slavnosti města Desná, září 2023

Postavy ze Sněhové královny si pro děti připravily několik zábavných úkolů na okruhu kolem Riedlovy hrobky.


Dětský karneval, únor 2023

V sobotu 11.2. 2023 se konal už tradiční karneval, účast byla jako každý rok hojná, více o karnevalu zde.


Smržovská Mikulajda, prosinec 2022 (společně s DS Smrž)

2.12.2023 jsme vypomohli DS Smrž programem Mikulajdy na Parkhotelu Smržovka. Tančilo se zpívalo se, všichni si tradiční mikuláškou nadílku moc užili.


Desenské slavnosti, září 2022

Čekali jsme na vás a vy nikde! Že pršelo? Nepršelo… Lilo! Ale i tak jsme se stali na Desenských slavnostech pohádkovými skřítky a spolu s turisty si připravili na čtyřkilometrové trati nejrůznější úkoly. Je pravda, že skřítků bylo nakonec víc než účastníků, ale snad se příště zadaří víc… A že jsme promokli na kost? To je úděl komediantů, pro diváky není žádná oběť marná…


Desenské slavnosti, září 2021 na Protržené přehradě

Na výročí 105 let od protření přehrady na Bílé Desné si „Haluzáci“ připravili kostýmy skřítků a víl z prostředí Jizerských hor. Na protržené přehradě nechyběla víla Jizerka, Safírka, Královna horských květin, skřítkové Dumla a Bubla, ani mocný duch Jizerín. I přes nepřízeň počasí si stezku plnou úkolů prošlo několik desítek dětí s rodiči.


Desenské slavnosti, září 2020

Na desenské slavnosti si soubor připravil krátký turistický okruh kde moli návštěvníci potkat postavy z nově připravované pohádky „Sněhová královna“.

Více o Desenských slavnostech 2020 zde.


Dětský karneval, únor 2020

Soubor společně s městem Desná uspořádal již tradiční a oblíbený maškarní karneval. Opět se tančilo a soutěžilo. Tento rok se o zábavu dětí staralo mnoho šašků a klaunů z nově rozrostlého spolku .

Více o karnevalu 2020 zde.


Mikulášská nadílka, prosinec 2019

V rámci programu při příležitosti rozsvěcení vánočního stromku u Riedlovy vily v Desné si desenští divadelníci připravili Mikulášskou nadílku pro děti.


Desenské slavnosti, září 2019

Během krátkého turistického okruhu mohli návštěvníci potkat členy souboru v dobových kostýmech jako rodinu Riedlů, zakladatele zdejší sklářské tradice, dále taky sklářské tovaryše i zdejší paní učitelku se svou třídou.

Na každém stanovišti děti mohly splnit připravené úkoly, zatímco dospělí  mohli pohovořit s postavami o historii Desné.


Pasování prvňáčků na čtenáře, červen 2019

Děti v Riedlově vile slavnostně pasovali skřítek Abecedníček a rytíř Knihomol.  Skřítek děti vyzkoušel z celé abecedy a společně pronesli  „Slib čtenáře“. Na památku dostaly hezkou knížku. Akce proběhla ve spolupráci místní knihovny s našim divadelním spolkem.


Dřevosochařské sympózium, červen 2019

Na sympoziu proběhl nábor nových členů do souboru. Zájemci si mohli zkusit sehrát společně se členy souboru krátkou pohádku, nebo se mohli dozvědět zajímavosti o souboru z mnoha vystavených fotografií.

Výtěžek z dřevosochání byl věnován na opravu jeviště v KD Sklář.


Dětský karneval, únor 2019

Děti na karnevale přivítala skupina barevných šašků. Byly připraveny hry, soutěže i vyhlášení nejhezčích masek karnevalu.


Desenské slavnosti, září 2018

Na slavnostech se divadelníci představili jako postavy z první republiky. Na jednotlivých stanovištích mohli návštěvníci potkat Lídu Baarovou, Adinu Mandlovou, Jana Wericha, Vlastu Buriana, Jaroslava Haška, či na koni jedoucího T. G. Masaryka se svou chotí Charlottou.

Divadelníci navíc širokému obecenstvu zazpívali známé české písně i pro tuto příležitost složenou kramářskou píseň o událostech a osobnostech založení Československa.


Dětský karneval, únor 2018

Divadelníci oblékli kostýmy šašků, rádců z pohádky i zámecké paní a připravili pro děti veselé odpoledne plné her a soutěží.


Desenské slavnosti, září 2017

Na Desenských slavnostech zazněly písničky z pohádky Ať žijí duchové.  Na stanovištích s úkoly děti přivítaly Sněženky, víly, skřítci i duch Jizerín.


Den otevřených dveří Preciosy, červen 2017

Rodina Riedlova u hrobky vyprávěla návštěvníkům historii jejich rodu a zajímavosti z dob výstavby a provozu sklářských továren v Desné.


Dětský karneval, únor 2017

Na karnevale děti řádily s šašky z Mladé haluze, odpolednem prováděl slavný vedoucí samoobsluhy Jouza z pohádky Ať žijí duchové.


Výročí 100 let od protržení přehrady na Bílé Desné, září 2016

Členové spolku převlečené za dobové postavy sdělovali návštěvníkům informace z doby protržení přehrady. Návštěvníci mohli na krátkém turistickém okruhu potkat hrázného, projektanta stavby, stavbyvedoucího, myslivce či pamětníky z Desné.


Dětský karneval, září 2016

Celé odpoledne se ve Skláři tančilo řádilo a soutěžilo. V sále se sešlo mnoho různých masek, mezi nimi i šašek, knížepán či parta pirátů z DS Vojanu Desná – Mladá haluz.


Desenské slavnosti, září 2015

V rámci Desenských slavností byl připraven krátký program se soutěžemi pro děti.Dětský karneval, únor 2015

DS Vojan Desná Mladá haluz společně s městem Desná uspořádal maškarní karneval pro děti. O mnoho cen a odměn se postarala značka Capri-Sonne.


Desenské slavnosti, září 2014

Odehrán úspěšný dialog Krysař – Jakub Kolár (hráli: Lukáš Frydrych, Honza Lála, Michaela Černá)


Desenské slavnosti, září 2013

U Riedlovy hrobky byla odehrána část představení Žena v trysku století – žena z doby kamenné.