Sněhová královna na městských slavnostech

V sobotu 19. září ožila zahrada Riedlovy vily a blízkého okolí Desenskými slavnostmi. Do dění kolem vily, přilehlé zahrady, školy a hasičárny se zapojili jako každoročně i divadelníci. Připravili stezku s úkoly pro děti.

Zatímco v minulých letech ztvárnili ochotníci například členy významného rodu Riedelů, nebo slavné osobnosti 1. republiky, či dokonce Ducha Jizerína s jeho vílami a skřítky, letošní téma souviselo s nadcházející premiérou.

Na startu děti přivítala Gerda. Na dalších stanovištích čekali skřeti, ďábel, víly, sněhové vločky, loupežníci a na závěr i Sněhová královna s uvězněným Kajem, tedy postavy z nově připravované pohádky.

Během pohádkové cesty sbíraly děti po splnění úkolu střípky z kouzelného zrcadla. Když se jim podařilo získat všechny střípky a složit zrcadlo osvobodily tím Kaje ze zajetí Sněhové královny a pomohly tak Gerdě s jeho záchranou. Na konci cesty děti dostaly od sněhových vloček sladkou odměnu.

Pohádku „Sněhová královna“ DS Vojan Desná – Mladá haluz pilně zkouší od konce minulého roku. Bude se jednat opět o výpravnou pohádku s krásnými kostýmy i písničkami.